ΟΔΥΣΣΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΟΔΥΣΣΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟΤο «ΟΔΥΣΣΕΙΟ» Βραβείο  απονέμεται σε μία προσωπικότητα  (Ελληνικής ή μή καταγωγής) από τον Ελληνικό ή Διεθνή χώρο, η οποία (προσωπικότητα) με το έργο και τη δράση της έχει συμβάλλει στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την Κεφαλονιά ειδικώτερα ή τον Ελληνισμό γενικώτερα.
 Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» σαν φορέας που ενώνει και εκφράζει τους Κεφαλονίτες & Θιακούς του πλανήτη στοχεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες συγκυρίες της παγκοσμιοποίησης  και να αναδείξει την  ανά τον πλανήτη Θιακο-Κεφαλονίτικη  παρουσία σε έναν πανίσχυρο παράγοντα επιρροής και παρέμβασης στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Η Ομοσπονδία προσβλεπει όπως ο θεσμός του ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ βραβείου   βρεί την ευρύτερη  συνεργασία και τη στήριξη τόσον των επισήμων αρχών, όσον και φορέων Κεφαλλήνων & Ιθακησίων που διαπνέονται από τα ίδια οράματα, ώστε το «ΟΔΥΣΣΕΙΟΝ» Βραβείο να αποτελέσει τον θεσμό – παρέμβαση των Κεφαλλήνων & Ιθακησίων όλου του πλανήτη στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Οι υποψήφιοι αποδέκτες του βραβείου  επιλέγονται από επιτροπή που  απαρτίζεται από Κεφαλονίτικης καταγωγής ακαδημαικούς ή άλλες εξέχουσες Κεφαλονίτικης καταγωγής προσωπικότητες από τον Ελληνικό ή διεθνή χώρο, οι οποίοι   επιλέγονται από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας κατόπιν προτάσεως των συλλόγων-μελών.
Η επιτροπή  αξιολογεί τις  τεκμηριωμένες προτάσεις των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας και  υποβάλλει στο Δ.Σ ένα ή περισσότερους υποψήφιους προς  έγκριση. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας λαμβάνει την τελική απόφαση.

Home ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ