ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΘΙΑΚΟΥ 2009

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΗMΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ & ΘΙΑΚΟΥ 2009

1-2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ